ADRENALIN TURA 2016

--ADRENALIN TURA 2016

INDIVIDUALNI POLASCI:

polazak svakog ČETVRTKA / povratak svakog UTORKA

JUN, AVGUST I SEPTEMBAR 2016.

6 dana / 4 noći