BARSELONA

Smeštena na obali Mediteranskog mora, na severu španske obale, Barselona je kosmopolitski i moderan grad,koji umetnošdu i kulturom kao da povezuje Španiju sa ostalim delom Evrope. Drugi po veličini grad Španije,zbog svoje dinamičnosti, blage klime i blizine plaža, postao je veoma omiljena destinacija milionima turista.Najinteresantniji je kontrast između veoma dobro očuvanih ostataka grada iz davnih vremena, naspram konstantnog menjanja, modernizovanja grada, velikog ulaganja i pomeranja granica u kulturi, umetnosti i arhitekturi.Sa tako izraženim mediteranskim karakterom, Barselona svojim stanovnicima, kao i turistima nudi mnogo aktivnosti i dešavanja upravo na svojim ulicama, na prelepom šetalištu Rambla, parkovima Monžuika, parku Guelj ili ispred velelepnih građevina, koje je u arhitektonsko nasleđe gradu ostavio najslavniji katalonski modernista - Antonio Gaudi.
 
PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (četvrtak, 24. mart) BEOGRAD – BARSELONA Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera Filip Travela.Let za Barselonu u 06:45 sati (let JU 580). Dolazak u Barselonu u 09:25 sati. Odlazak na panoramsko razgledanje grada:
Kolumbov spomenik, Monžuik, Španski trg, Gran Via, Paseo de Grasia, kuda Batljo, kuda Pedrera, katedrala Sveta porodica “Sagrada Familia”, Gotska četvrt... Transfer do hotela, smeštaj. Noćenje.
2. dan (petak, 25. mart) BARSELONA Doručak. Poludnevna fakultativna poseta parkovima Sjutadela i Tibidabo i etno-selu “Pueblo Espanjol”. Sjutadela je park nastao u 19. veku kao jedina zelena površina u gradu. Danas, pored jezera, nekoliko muzeja i čuvene fontane koju je dizajnirao Antonio Gaudi, ovaj park je poznat i po zoološkom vrtu. Odlazak do najviše tačke Barselone, vidikovca Tibidabo, odakle se pruža pogled na čitav grad. Panorama modernističke crkve neogotskog stila “Sagrat Kor”. Odlazak do etno sela i poseta muzeju na otvorenom. Selo je nastalalo 30-ih godina 20. veka kao izložba koja je trebalo da objedini i prikaže osnovne karakteristike i raznolikost arhitekture raznih oblasti u Španiji. Noćenje.
3. dan (subota, 26. mart) BARSELONA – ĐIRONA – FIGERAS – BARSELONA Celodnevni fakultativni izlet “Đirona i Figeras”.Polazak za Đironu, grad koji se nalazi na severo-istoku, u blizini granice sa Francuskom. Poseban šarm ovom gradu daju zidine, nastale kao deo sistema odbrane, a koje datiraju još iz rimskog perioda. Sa kula koje su pretvorene u vidikovac, pruža se pogled na grad i okolinu. Obilazak grada: šetnja starim jezgrom grada, obilazak stare jevrejske četvrti, gotske katedrale...Slobodno vreme. Nastavak putovanja do Figerasa i poseta Teatru - muzeju Salvadora Dalija. Muzej Salvadora Dalija smešten je u njegovoj porodičnoj palati, a izložbu koja je kompilacija umetnikovih radova iz raznih perioda, postavio je sam maestro.Povratak u Barselonu. Noćenje.
4. dan (nedelja, 27. mart) BARSELONA – BEOGRAD Doručak. Slobodno vreme do polaska na aerodrom.Transfer na aerodrom pored Barselone. Let za Beograd u 20:40 sati (JU 584). Dolazak u Beograd u 23:10 sati.
 
TERMIN PUTOVANJA                     HOTEL                          CENA 

24.03.-27.03.2022                   Viladomat 3*                  1/2-499e  
                                     noćenje sa doručkom          treća osoba-479e
                                                                            doplata 1/1 - 105e

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO: aerodromske takse (53 evra na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se pladaju u dinarima u poslovnicama Filip Travela ili poslovnicama ovlašdenih subagenata), prevoz avionom na relaciji Beograd–Barselona–Beograd (prevoznik Air Serbia), smeštaj u hotelu kategorije tri zvezdice na bazi 3 nodenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama, transferi na relacijama aerodrom–hotel i hotel–aerodrom u Barseloni prema programu; poludnevno panoramsko razgledanje grada, troškovi vodiča i organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO: fakultativni izleti i ulaznice, turistička taksa u iznosu od 0.75 evra po nodi po osobi za boravak u hotelu kategorije tri zvezdice (plada se isključivo na recepciji), međunarodno putno zdravstveno osiguranje

SMEŠTAJ
● Hotel VILADOMAT *** Barselona, Carrer de Viladomat, 197, 08015 Barcelona, telefon:+ 34 932 29 65 65, www.aa-hoteles.com. Hotel Viladomat je idealno lociran, u elitnom delu Barselone- Eišampli, na nekoliko minuta hoda od metro stanice (Hospital Clinic), a u neposrednoj blizini se nalazi i Trg Katalunja i Rambla. Sve sobe su sa klima uređajem, TV-om sa satelitskim programima, sefom, mini barom, WI FI internet konekcijom. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije od navedenog hotela

FAKULTATIVNI IZLETI
● Celodnevni izlet “Đirona i Figeras”. Cena: 75 evra. Odlazak i povratak na izlet je autobusom, uz slobodno vreme u Đironi nakon obilaska gradskog jezgra. Ulaznica za muzej u Figerasu je uključena u cenu.
● Poludnevna poseta parkovima Sjutadela, Tibidabo i etno selu “Pueblo Espanjol”. Cena: 60 evra. Odlazak i povratak na izlet je autobusom.Cene ulaznica su uključene u cenu.
● Prijavljivanje za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a pladanje je u Španiji, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 15 prijavljenih učesnika za realizaciju ovog izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene ili sadržaja, a uz dogovor sa putnicima.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “BARSELONA”
● Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja.
● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Filip Travela, postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama u kojima je tredi ležaj pomodni.
● Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume bide vradeni sa granice. Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u period od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava.

USLOVI I NAČIN PLADANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate.Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
● Pladanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American
Express, Maestro i Dina). 2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak: a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa
datumima 10. ili 20. u mesecu); b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno
šest mesečnih rata; c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor. 3) Uplatom
celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih
rata

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Filip Travela mogude je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Triglav Osiguranja koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI FILIP TRAVELA
Organizator putovanja ima licencu OTP 113/2021 izdatu 12. oktobra 2021. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima depozit u visini 2.000 -EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini 250.000- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i programom putovanja. Garancija po Polisi osiguranja garancija putovanja broj 470000049593 važi od 01.10.2021. do 01.10.2022. godine.
Garancija putovanja se aktivira u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod društva za osiguranje TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd, broj telefona: +381 11 3305100, broj telefaksa: +381 11 3122420, e-mail adresa: office@triglav.rs, pisanim putem ili telegramom na adresu TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd, Milutina Milankovida 7a ili na e-mail: office@triglav.rs


ORGANIZATOR:FILIP TRAVEL                                         POSREDNIK:ANK TOURS
OTP 113/2021 izdatu 12.10.2021,kat A    BULEVAR OSLOBOĐENJE57,NOVI SAD
                                                             TEL:021/544-144